26 november 2007

Nålepute

Denne nåleputa blei sydd i all hast på ti minutt, berre for å ha litt fleire modellar til i morgon..... Fekk ideen på nettet ein plass for lenge sidan. Eg brukte ikkje mønster, for det fann eg ikkje før etterpå. Men det finst her. Veldig enkelt!