09 oktober 2014

Kanten rundt


Eg har fått spørsmål om korleis eg heklar kanten rundt sjalet.


Det er sjølvsagt mange måtar å gjere det på.
Eg har gått ned eit halvt nr. i krok og
festar tråden i eit hjørne med ei kjedemaske.
Så heklar eg fire luftmasker,
heklar ei fastmaske i den første av dei fire luftmaskene,
festar "musetaggen" med ei fastmaske rundt kanten
slik at det blir passeleg avstand mellom "musetaggane".
Held fram med fire lm, fm i 1. lm, fm om kanten.


Ingen kommentarer: